Aktuellt

Rekryteringens fallgrop nummer 1 – kravprofilen

En otydligt definierad kravprofil kan vara början på en utdragen och felriktad rekryteringsprocess. Det finns också andra skäl till att kravprofilen kan bli till en fallgrop man lätt trillar i. Med lång erfarenhet av att driva rekryteringsprocessen för våra kunder har vi lärt oss hur vi kan undvika de vanligaste fallgroparna.

Läs mer »

Nu kan vi erbjuda kvalificerade HR-tjänster

Även om vårt fokus i Moveup ligger endast på rekrytering via search till våra kunder inom life science och IT/teknologi så har vi också möjlighet att erbjuda kvalificerade HR-tjänster. Detta i samarbete med vår HR-partner i Göteborgsregionen. Vår HR-partner har en mycket bred yrkeskompetens och branscherfarenhet från bl.a. medtech, automotive, life science och IT.

Läs mer »

Stabil ekonomi ger trygghet på lång sikt

Av Bisnode, som står bakom kreditvärderingssystemet AAA har Moveup erhållit högsta kreditbetyg, AAA, under flera år i rad. Detta innebär att vi uppvisar finansiella nyckeltal avsevärt bättre än branschens genomsnitt. AAA är det högsta betyget och delas bara ut till aktiebolag. Betyget ges till företag som visat stabilitet över tid och en förmåga att klara både hög- och lågkonjunktur.

Läs mer »