Save the date!

30 MARS – SAVE THE DATE!

Den 30 mars arrangerar vi, i Göteborg, tillsammans med Tenfifty, ett frukostseminarium på temat AI inom Life Sciences. Tenfifty guidar oss igenom ett antal konkreta och driftsatta AI-case och vilka framgångsfaktorerna har varit när dessa företag på ett lyckat sätt tagit sig från en initial idé till en slutlig och driftsatt AI.

Detta är en presentation för dig som ser AI-potentialen i din verksamhet men som kanske inte riktigt har koll på vilka vägar man kan ta respektive vilka vägar som bör undvikas.

Vill du redan nu säkra upp din plats, kontakta Tom Bergqvisttom.bergqvist@moveup.se eller Anders Bjurströmanders.bjurstrom@tenfifty.io

Tenfifty är en erfaren data science-leverantör, när du behöver optimera eller automatisera din verksamhet. Under två decennier har man levererat skräddarsydda tjänster baserat på AI, data science och crawling. Lösningar bygger man baserat på text på olika språk, tal, bilder eller traditionell numerisk data.

Fler inlägg