Våra tjänster

Vi projektleder hela din rekryteringsprocess från uppstart till anställning.
Läs mer om alla våra tjänster nedan.

animated white arrow down

SEARCH

Search handlar om att systematiskt identifiera och attrahera de bäst lämpade kandidaterna för ett specifikt jobb. Metoden kallas ibland också för “headhunting”.

I praktiken innebär detta att vi kartlägger både bransch och företag och aktivt kontaktar personer med lämplig bakgrund och erfarenhet för det aktuella jobbet.

 

NORDISK REKRYTERING

Moveup genomför rekryteringar inte bara i Sverige utan också i Norge, Danmark och Finland. I samarbete med våra nordiska rekryteringspartners kan vi erbjuda våra tjänster på samtliga dessa marknader. Till fördel för många av våra kunder som har en nordisk organisation.

IN-HOUSE RECRUITMENT

Behöver du förstärka din HR-organisation eller verksamhet med en kvalificerad rekryteringskonsult?

Oavsett om det är för en kortare period eller i form av ett längre och större åtagande kan Moveup biträda med den rekryteringskompetens du behöver. Du får en eller flera konsulter med rätt kunskap, erfarenhet och förståelse för just din specifika bransch och dina specifika behov. Vi erbjuder även entreprenadlösningar där vi tar ett totalansvar för driften av din rekryteringsfunktion (Recruitment Process Outsourcing – RPO).

SECOND OPINION

Har du egna kandidater som du vill anställa till en specifik roll? 

Vi djupintervjuar och testar både personlighet och begåvning. Det kan vara både interna eller externa sökande som ni själva har träffat och intervjuat i en första intervjurunda. Vi hjälper er att säkerställa en kvalitativ rekryterings- och urvalsprocess. Som oberoende part gör vi vår analys och lämnar våra rekommendationer.

ASSESSMENT

I vissa rekryteringar vill du kanske göra en mer djupgående analys och utvärdering av en eller flera kandidater. 

Alla konsulter på Moveup är certifierade användare av olika testverktyg såsom personprofiler och anlagstester. Vi har också sambarbetspartners som specialiserat sig på assessments. Vi kan därför hjälpa er att planera och genomföra en skräddarsydd assessment. 

OUTPLACEMENT

Ett outplacementprogram innebär att en erfaren konsult på Moveup hjälper individen att identifiera nya möjligheter och att fokusera på rätt aktiviteter för att hitta ett nytt jobb.

Tillsammans med kandidaten kartlägger vi värderingar, intressen, kunskaper, färdigheter, erfarenheter, personliga styrkor, drivkrafter och utvecklingsområden. Vi stöttar med uppslag på bolag och personer att kontakta samt granskar och utvecklar kandidatens CV och LinkedIn-profil. Med vårt breda nätverk på arbetsmarknaden inom Life Science kan vi vara både rådgivare och katalysator på vägen till nästa jobb.