Integritetspolicy

Inledning

Den personliga integriteten och ditt förtroende är av största vikt för oss. Naturligtvis hanterar vi alla personuppgifter i enlighet med den högre standarden för personuppgiftsskydd som introducerades med den nya Europeiska dataskyddslagen, mer känd som GDPR (General Data Protection Regulation).

Moveup Consulting AB (Moveup/vi) organisationsnummer 556605-6700 hanterar dina personuppgifter med största respekt och i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning. Läs nedan om hur vi behandlar dina personuppgifter och användandet av cookies på vår hemsida.

Prenumeration av nyhetsbrev (information om lediga tjänster)

Genom att anmäla dig till Moveups nyhetsbrev på www.moveup.se får du via e-post ta del av information som Moveup distribuerar. Personuppgiftsansvarig är Moveup.

Personuppgifterna (e-postadress) som du lämnar i samband med detta använder vi för att administrera din prenumeration. Den lagliga grunden för behandlingen är samtycke som du lämnar genom att registrera din e-postadress. Samtycket kan du återkalla när du vill. Vi behandlar dina personuppgifter tills du begär att få uppgifterna raderade vilket du gör enklast genom att avregistrera dig från utskicken genom att klicka på länken längst ner i ett nyhetsbrev.

Arbetsansökan

Genom att söka lediga tjänster eller skicka en spontanansökan till oss kommer någon av Moveups rekryteringskonsulter att ta emot och behandla din ansökan. Personuppgiftsansvarig är Moveup. Personuppgifterna kan komma att lämnas ut till tredje part som då är kunder till Moveup. Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina personuppgifter till tredje part för marknadsföringsändamål. Uppgifter vidarebefordras bara till tredje part (företag) om det krävs för att tillhandahålla en tjänst.

Personuppgifterna (namn, e-postadress, telefonnummer, CV och övriga uppgifter) som du lämnar i samband med ansökan använder vi för att tillsätta lediga tjänster och upprätthålla en kandidatdatabas för kommande lediga tjänster. Samtliga de CV och personliga brev o.d som skickas till Moveup lagras endast i vår kandidatdatabas. Den lagliga grunden för behandlingen är samtycke som du lämnar genom att skicka uppgifterna till oss. Samtycket kan du återkalla när du vill. Vi behandlar dina personuppgifter tills du begär att få uppgifterna raderade.

När du kontaktar oss

Genom att kontakta Moveup genom formuläret ”Kontakta oss” på http://www.moveup.se/kontakt/ eller info@moveup.se kommer ditt meddelande att vidarebefordras till rätt person i organisationen. Personuppgiftsansvarig är Moveup.

Personuppgifterna (namn, e-postadress och övrigt) som du lämnar i samband med detta kommer vi att behandla för att besvara din förfrågan. Den lagliga grunden för behandlingen är samtycke som du lämnar genom att skicka uppgifterna till oss. Samtycket kan du återkalla när du vill. Vi behandlar dina personuppgifter tills du begär att få uppgifterna raderade.

Dina rättigheter

I enlighet med gällande dataskyddslagstiftning har du rätt att få tillgång till information om vilka personuppgifter som vi behandlar om dig. Du har rätt att kostnadsfritt en gång om året skriftligen begära att få ta del av uppgifter som behandlas av oss.

Du har också rätt att begära rättelse avseende felaktiga personuppgifter, begära radering eller begränsning av behandling av dina personuppgifter eller invända mot vår behandling. Rätten att få personuppgifter raderade är dock inte absolut utan en rättslig förpliktelse att spara uppgifterna har företräde.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke.

Om du skulle ha några klagomål avseende vår behandling av dina personuppgifter har du också rätt att inge klagomål till svenska Datainspektionen.

Personuppgiftsbiträde

Moveup har tecknat personuppgiftsbiträdesavtal med tre partners, Dillistone Systems Ltd., Master Sverige AB samt Refapp/Talentwise.

Dillistone lagrar persondata i vår kandidatdatabas och Master är vår leverantör av personlighetsprofiler och anlagstester. När du ombeds genomföra något av våra tester så får du alltid information om hur vi hanterar testdata.

Refapp är ett system för digital referenstagning.  All information lagras krypterat och raderas efter en given tid

Dillistone, Master och Refapp genomför samtliga årligen en GDPR-revision.

Överföring av personuppgifter till tredje land

Vi behandlar dina personuppgifter endast inom EU/EES.

Så skyddar vi dina uppgifter

Moveup skyddar dina personuppgifter genom en kombination av tekniska och organisatoriska lösningar. Åtkomstsystem krävs på samtliga datorer och telefoner som hanterar personuppgifter. All data i vår databas lagras av vår partner (personuppgiftsbiträde) Dillistone Systems Ltd. (www.dillistone.com). Datalagringen via Dillistone är en molnbaserad lösning som innebär att ingen data lagras lokalt på datorer eller andra mobila enheter (iPads, mobiltelefoner). Detta säkerställer att vi inte riskerar dataöverträdelser vid förlust av datorer eller mobila enheter.  Samtliga de CV och personliga brev som skickas till Moveup lagras endast i vår kandidatdatabas. På samma sätt lagras all data i vår testdatabas (personprofiler och anlagstester) av vår partner (personuppgiftsbiträde) Master Sverige AB. Data avseende referenstagning lagras av  vår partner Refapp/Talentwise.

Cookies

Enligt lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation ska vi informera dig om att vi använder så kallade cookies på vår hemsida. Cookies är en teknisk funktion som gör att du kan navigera enklare och snabbare på vår hemsida.

Cookies används även av oss för att sammanställa besöksstatistik. Informationen används statistiskt för att analysera hur webbplatsen används och hur många som besöker olika sidor. Det finns två typer av cookies, temporära och permanenta. Temporära cookies lagras tillfälligt i din dators minne och tas bort när du stänger din webbläsare. Permanenta cookies lagras och sparas under en längre tid på din dator. Oavsett vilken typ av cookies som används sparas ingen personlig information om dig som användare.

Vill du inte tillåta permanenta cookies på din dator kan du ändra inställningarna i din webbläsares säkerhets- eller sekretessinställningar så att den automatiskt nekar cookies eller informerar om att en webbsida innehåller cookies. Väljer du att inte tillåta cookies kan det innebära att webbplatsen inte kan användas eller att den inte fungerar på bästa sätt.

Vill du ha mer information om cookies och lagen om elektronisk kommunikation kan du besöka Post- och telestyrelsens webbplats: www.pts.se.

Kontakt

Om du har frågor kring vår hantering av personuppgifter är du alltid välkommen att kontakta Tom Bergqvist (VD) via e-post tom.bergqvist@moveup.se.