Rekryteringsprocessen

Vi tillämpar en välbeprövad och kvalitetssäkrad rekryteringsprocess som innefattar allt som krävs för att leda din rekrytering i mål.

animated white arrow down

The Moveup Way

När du anlitar Moveup i en rekrytering får du alltid en konsult som projektleder hela din rekrytering från start till mål. Det börjar med en väl förankrad kravprofil och avslutas inte förrän anställningsavtalet är signerat. Under anställningens första sex månader följer vi upp rekryteringen tillsammans.

The MoveUp way chart

Vi erbjuder en totallösning

 • Full projektledning av hela rekryteringsprocessen, från uppstart till anställningsavtal
 • All rekryteringsadministration hanteras av oss (bokning, uppföljning av intervjuer etc.)
 • Annons på www.moveup.se och LinkedIn. Target-mail till prenumeranter på lediga jobb
 • Research/Search
 • Telefonintervjuer
 • Personliga djupintervjuer
 • Veckovis uppföljning / statusrapportering
 • Personlighetsprofiler och anlagstest (verbal-, numerisk- och logisk förmåga)
 • Referenstagning
 • Kund- och kandidatutvärdering efter avslutad rekrytering
 • Sex månaders garanti
 
Läs mer om The Moveup Way här