Aktuellt

2001 startade Moveup sin verksamhet i Göteborg och bara några år senare etablerade vi oss i Stockholm. I år firar vi 20 år i branschen. Stort tack till alla kunder, kandidater och partners som varit med oss längs vägen. Nu siktar vi tillsammans mot nya mål. Välkommen till Moveup!

Det låter kanske märkligt för somliga av er men faktum är att en ganska vanlig fallgrop i rekryteringssammanhang är att man faktiskt har ett alltför begränsat urval av kvalificerade kandidater. Att verkligen lyckas med att finna fler kvalificerade kandidater kräver både mycket tid och faktiskt också en hel del ”finess”. Inte bara ett stort eget nätverk och en databas av namn räcker för att komma hela vägen.

Den 10 november valdes Anders Nordin in som ny Styrelseordförande i Medfield Diagnostics AB. Bolaget har utvecklat en produkt som skall detektera stroke och traumatisk blödning i hjärnan. Därmed erbjuds ett bärbart beslutsstöd för ambulanspersonalen som kommer kunna sätta in behandling direkt vid skadeplatsen. Vi ställde några snabba frågor till Anders efter en månad i nya rollen.

Det är sannolikt ingen nyhet för någon att en allt för utdragen rekryteringsprocess är en vanlig fallgrop i rekryteringssammanhang. Långsamheten kan ta sig många uttryck. Den kan handla om kommunikation och återkoppling till kandidater som drar ut på tiden. Den kan handla om tiden mellan första och andra intervjun. Den kan handla om vad som sker, eller snarare inte sker, efter intervju 2.