Life Science

Vanligtvis brukar man säga att Life Science-industrin består av bioteknik- läkemedels- och medicinteknikföretag. Man skulle också kunna säga att den består av alla de företag som utvecklar nya medicinska innovationer som förbättrar människors hälsa. Life Science är vår hemmaplan!

animated white arrow down

Moveup och Life Science

Sedan starten av Moveup 2001 har vi rekryterat säljare, specialister och chefer till företag i branschen. Nu liksom då ligger utmaningen i att finna rätt kompetens som kan bidra till den utveckling som våra kunder önskar. Inom många specialistområden är konkurrensen om talangerna stenhård och i allt större utsträckning måste vi också rikta blicken både ut mot andra branscher och utanför våra nationsgränser.

Inom sälj & marknad har vi etablerat oss som en ledande nordisk rekryteringspartner. Sedan många år tillbaka rekryterar vi lika mycket till andra funktioner i våra kunders organisationer. R&D, QA/RA, clinical development, supply chain, procurement och manufacturing inom life sciences är områden som alla är vår hemmaplan.

Vi besitter idag ett mycket stort upparbetat nätverk av kvalificerade kandidater i branschen. Dessa har alla lärt känna Moveup som ett företag som rekryterar till många spännande positioner och företag just inom Life Science.

A doctor doing operation

Referensuppdrag

 • Medical Advisor
 • Medical Director
 • Regulatory Affairs Manager
 • RA Specialist
 • QA Manager
 • MSL
 • Product Specialist
 • Product Manager
 • Nordic Product Manager
 • Business Unit Manager
 • Global Marketing Manager
 • Market Access Manager
 • Sales Director
 • Sales Manager
 • Clinical Specialist
 • Clinical Project Manager
 • Product Developer
 • Product Engineer
 • Tender Manager
 • Tender Specialist
 • Business Unit Manager
 • CEO