Våga visa upp sprickorna i fasaden

Jag har tidigare, på LinkedIn, refererat till en studie där det framgick att en av de viktiga egenskaper som rekryterande chefer vill se hos kandidater är ärlighet/öppenhet/transparens. Men är det då inte av största vikt att även alla chefer och företag som skall anställa lever upp till samma sak?

Häromdagen läste jag av en ren slump en artikel i Personal och Ledarskap med rubriken ”Visa upp sprickorna i fasaden” (daterad 18 augusti)

Många företag pratar om att vara transparenta men få är det på riktigt. Min uppfattning är att kandidater har börjat tröttna, att det är svårt att välja när alla företag är så bra och har så högt i tak i välklippta videor” säger Alexander Tonelli som ansvarar för Talent Attraction & Employer Branding på IT-konsultbolaget Columbus. Han råder andra att också våga visa upp företagets utmaningar och brister. Och jag tror faktiskt precis som Alexander att väldigt många kandidater har börjat tröttna på en allt för välputsad employer branding.

Sannolikt har Alexander helt rätt i att dom har mycket att vinna på att visa sig mer mänskliga. Han utmanar därför andra företag att göra likadant;

Man skulle inte bara undvika felrekryteringar utan också få lättare att behålla personalen. När bilden vi visar externt matchar bilden vi har internt med de utmaningar och brister vi har, så vi bygger en kultur där man vågar vara sårbar. Jag tror ändå att det är dit vi är på väg. Kandidater kommer att börja kräva ärlighet i stället för ”fake employer branding” menar Alexander.

För oss som jobbar med rekrytering är detta av största vikt att tänka på. Vår uppgift är att på ett positivt sätt påverka kandidater och ”sälja in” vår uppdragsgivare. Men vi har sedan länge varit precis sådär modiga som Alexander och hans företag. Vi pratar om bra och vi pratar om dåligt. Eller utmaningar och svårigheter i bolaget som vi rekryterar till. I förlängningen är det inte bara vårt eget rykte som står på spel. Det är också det företag som vi representerar, och ingen är förtjänt av att få in kandidater som sedan upplever en annan verklighet än den vi har förespeglat dem. Vi har dessutom ett stort ansvar för alla de kandidater som vi är med och placerar i nya jobb. Etiskt och moraliskt.

Så, precis som Alexander så vill jag uppmuntra och utmana både kunder och kollegor i rekryteringsbranschen: Våga visa upp sprickorna i fasaden!

Artikeln i sin helhet kan ni läsa här: https://www.personalledarskap.se/nyheter/employer-branding-visa-upp-era-samsta-sidor/35606.pl

Alexanders blogginlägg kan ni läsa här: https://www.columbusglobal.com/sv/blogg/darfor-slutar-kollegor-hos-oss

Tom Bergqvist

VD, Moveup Consulting AB

Fler inlägg