IT/teknik

Inom IT-branschen och flera olika teknikområden har det blivit allt svårare att attrahera talanger och erfarna specialister. Bland vissa kompetenser råder mycket stor brist på kandidater och de som finns är flitigt uppvaktade. Med vår långa branscherfarenhet och vårt starka nätverk av kandidater hjälper vi er att identifiera och attrahera rätt kandidater.

animated white arrow down

Moveup och IT/teknik

Moveup har sedan starten 2001 hjälpt företag med rekryteringar inom IT och teknik. Vår utmaning idag är ofta att finna kandidater med en stark kombination av många olika kompetenser.

Ett bra exempel kan vara kunskapen kring hur man utvecklar en mjukvara för en medicinsk applikation. Där räcker det sällan idag att vara en duktig programmerare och utvecklare. Du måste också känna till alla de olika krav som ställs från myndigheter och du måste bemästra kravet på dokumentation genom hela utvecklingsprocessen.

Vi anlitas ofta i rekryteringsuppdrag där teknikkompetensen är svårfunnen och antalet kandidater på marknaden är ofta starkt begränsat. Våra kunder idag spänner över ett brett spektrum av IT och teknik. Vi jobbar med konsultbolag, mjukvaruföretag och stora organisationers interna IT-avdelning.

IT-arkitektur, informationssäkerhet, AI, projektledning och business intelligence är exempel på områden där vi idag hjälper våra uppdragsgivare att rekrytera kompetenta medarbetare.

 

An robot with screen

REFERENSUPPDRAG

 • Gruppchef integration
 • Business Unit Manager
 • Utvecklingchef
 • IT-chef /CIO
 • Teknisk projektledare
 • BI/DW-specialister
 • Plattformsansvarig
 • Senior Enterprise Architect
 • Director Infrastructure & Operations
 • Process Engineers
 • Global Director Quality
 • IT Service owner
 • IT-Management konsulter
 • Systemutvecklare
 • Gruppchefer
 • Regionchefer
 • VD
 • Mjukvarusäljare
 • Senior Projektledare
 • Key Account Manager
 • Business Analyst
 • Environmental Specialist