In-house recruitment VS. External recruitment partner

Two female having a conversation

Under senaste året har vi på Moveup allt oftare mött bolag/kunder som valt att jobba med s.k in-house recruitment dvs. team av rekryterare som är antingen anställda eller inhyrda eller ofta en kombination av de båda.

Diskussionen vi ofta involveras i är huruvida detta är ”bättre” eller ”sämre” än att jobba med externa rekryteringspartners. Vår egen erfarenhet visar att det inte nödvändigtvis är valet av tillvägagångssätt som är avgörande.

Dock, det vi har märkt är att förutsättningarna för in-house recruiters sällan är goda att jobba så systematiskt och aktivt med search som krävs för att verkligen lyckas med att både identifiera och attrahera de allra bästa kandidaterna. En anledning kan vara att in-house rekryterarna ofta belastas med ett mycket stort antal rekryteringar. Det gör att dom omöjligen hinner investera all den tid som krävs för att göra det tunga arbete som alltid krävs i en rekrytering. Risken är uppenbar att man då istället förlitar sig på att fylla viktiga positioner bara med kandidater som aktivt söker jobbet. Det kluriga i detta är att de som du vill intervjua, och allra helst anställa jobbar idag sannolikt i ett bolag och en roll där dom har fullt upp och kanske trivs bra och därmed inte är aktivt jobbsökande.

Å andra sidan, i de fall där man lyckas skapa utrymme också för en aktiv och systematisk search. Då finns mycket goda förutsättningar att in-house rekrytering ska bli mycket framgångsrikt.

Jag delar en intressant artikel på temat. En artikel vars konklusion är att man ska kanske inte tänka ”antingen det ena ELLER det andra”. Istället bör man kanske fokusera på att hitta former där man samverkar och samarbetar mycket bättre mellan interna rekryteringsresurser och externa rekryteringspartners.

Moveup har mångårig erfarenhet av att jobba som extern rekryteringspartner och som ansvariga för eller delaktiga i en in-house setup. Kontakta oss gärna om ni vill diskutera ert val av rekryteringsstrategi och hur man kan undvika de vanligaste fallgroparna

 

Länk till artikeln:

 

Fler inlägg