Stabil ekonomi ger trygghet på lång sikt

Stabil ekonomi ger trygghet på lång sikt

Nästa år firar Moveup 20 år i branschen. Vi har därmed hunnit samla på oss en minst sagt gedigen erfarenhet av rekrytering inom life sciences och IT/teknik. Naturligtvis har vi under dessa år upplevt både upp- och nedgångar i konjunkturen. Vi startade Moveup i en tid då hela IT-branschen hade en tydlig och djup nedgång. Många av oss pratar om denna tid som ”IT-kraschen” eller den tid då ”IT-bubblan” sprack. Många av de mest uppmärksammade och hyllade bolagen som Icon, Spray, Framfab, Boo.com och Cell Network gick antingen under eller gick in i en tynande tillvaro. Lagom till börsen hade återhämtat sig så stod vi inför nästa stora konjunkturnedgång; det som kommit att kallas ”Finanskrisen” (2008).

Så drabbades vi nu alla av den kanske mest märkliga krisen av dom alla – Corona. För vår del hade året hunnit börja bra och vi hade ett starkt inflöde av nya uppdragsgivare och rekryteringsuppdrag för våra befintliga kunder. Men i en tid då allt kom att stanna upp drabbades naturligtvis även vi mycket hårt. När vi nu summerar första halvåret så har vi tappat en ganska stor del av våra förväntade intäkter.

I ett läge som detta är vi naturligtvis mycket tacksamma över att vi har under senare år allt mer kommit att fokusera på vårt största affärsområde, life sciences. För även om alla drabbats hårt på olika sätt så har vi ändå i life sciences en bransch som klarat sig relativt bra. Faktiskt har ju många bolag mött en kraftigt ökad efterfrågan på sina produkter i denna svåra tid. Sjukvårdens behov har inom vissa områden ökat ofantligt medan det inom andra områden har blivit betydligt mer stiltje i leveranserna.

Att etablera och utveckla ett hållbart och lönsamt företag kräver målmedvetenhet och långsiktighet. Det är inte bara i tuff konkurrens med andra företag man skall lyckas hävda sig. Lika viktigt eller rent av ännu viktigare är att bygga ett företag som också kan klara tuffa tider och nedgångar i ekonomin. Efter våra snart 20 år i branschen har vi återigen fått bevisa att vi är väl rustade att kunna hantera också detta.

Av Bisnode, som står bakom kreditvärderingssystemet AAA har Moveup erhållit högsta kreditbetyg, AAA, under flera år i rad.  Detta innebär att vi uppvisar finansiella nyckeltal som ligger avsevärt bättre än branschens genomsnitt.

Det finns flera företag som erbjuder olika typer av kreditvärderingsmodeller. Bisnodes lösning är branschledande.

Ett företags kreditbetyg är naturligtvis en slags kvalitetsstämpel som hjälper dig att undvika trassliga situationer med kunder/leverantörer som inte betalar eller levererar. Kreditbetyget, eller kreditratingen, visar helt enkelt vilken risk du tar när att handlar med ett företag.

AAA är det högsta betyget och delas bara ut till aktiebolag. Betyget ges till företag som visat stabilitet över tid och en förmåga att klara både hög- och lågkonjunktur.

När vi nu så sakta börjar återhämta oss efter den allra värsta tiden i spåren av Corona/Covid-19 så tar vi med oss lärdomar som blir viktiga i nästa kris. För genom alla tider har vi också lärt oss att både upp- och nedgångar är en naturlig del av tillvaron. Och att driva företag i uppgång är ganska tacksamt. Istället är det i tider av motgång och nedgång som det verkligen ställs krav på att ha en sund ekonomi och en över tid hållbar verksamhet.

Moveup, liksom alla andra företag kommer med all säkerhet att uppleva nya kriser. Men då liksom nu, vi kommer att ta oss igenom dessa och fortsätta vara en stabil och pålitlig rekryteringspartner för våra kunder.

Fler inlägg