Rekryteringens fallgrop nr. 2 – långsamheten

Det är sannolikt ingen nyhet för någon att en allt för utdragen rekryteringsprocess är en vanlig fallgrop i rekryteringssammanhang. Ändå hamnar så många i den situationen. Inte så sällan går det fort framåt till dess att man träffar sitt urval av kandidater. Men därefter finns i många fall en tendens att dra ut allt för långt på processen.

Det finns många uppenbara risker i detta. För det första så är de kandidater man träffar oftast som mest motiverade och engagerade när dom faktiskt fått chansen att träffas och lära sig mer om både företaget och rollen. Om rekryteringsprocessen sedan drar ut mycket på tiden så är risken stor att någon av de man träffat faktiskt tappar i intresse och motivation. Många kandidater i en rekrytering har också en benägenhet att titta på andra jobbmöjligheter när dom väl har bestämt sig. Ett allt för lågt tempo i rekryteringen innebär då en uppenbar risk att kandidater istället får ett erbjudande från annat håll.

Efter många år i branschen och många tusentals kandidatkontakter vet vi också att kandidatupplevelsen i en rekryteringsprocess är väldigt viktig. Företagets varumärke antingen stärks eller försvagas som en direkt konsekvens av denna kandidatupplevelse.

Långsamheten kan ta sig många uttryck. Den kan handla om kommunikation och återkoppling till kandidater som drar ut på tiden. Den kan handla om tiden mellan första och andra intervjun. Den kan handla om vad som sker, eller snarare inte sker, efter intervju 2. Långsamheten kan också handla om att man som företag har en rekryteringsprocess som är väldigt omfattande. Man ska träffa kandidater både 4 och 5 gånger och väldigt många olika personer involveras i rekryteringen. Det ska göras tester och kanske något case. Referenser skall samlas in. Allt sammantaget kan innebära att tiden från första intervjutillfället fram till ett anställningsavtal är både fem och sex veckor och ibland t om mer än så.

Vårt råd till alla våra kunder är att ha en väl genomtänkt och förankrad rekryteringsprocess. Ett bra tips är att redan från starten av rekryteringen sätta den tidsplan som skall gälla ända fram till anställning. Vanligtvis är man noga med att sätta upp dagar och tider för den första intervjurundan. Men därefter finns sällan en tydlig och bestämd tidsplan. Just avsaknaden av denna bestämda tidsplan, för hela rekryteringsprocessen, gör risken större att falla i just denna grop. Det kan också vara så att man måste se över sin interna rekryteringsprocess och göra denna mer effektiv och konkurrenskraftig. För faktiskt är det precis vad detta handlar om. En långsam och utdragen rekryteringsprocess försämrar er konkurrenskraft. Både i perspektivet att konkurrera om de bästa kandidaterna och i förlängningen även er konkurrenskraft som företag just eftersom ni riskerar att gå miste om de bästa kandidaterna.

Ett mindre vanligt fenomen, och knappast en fallgrop att beakta, är att man istället är för snabb i sin rekryteringsprocess. Vi har i vissa men sällsynta fall upplevt detta. Då handlar det oftast om att kandidaterna som är involverade i processen inte riktigt hinner med. Dom hinner inte ställa om sig från ”att vara i en befintlig anställning” till ”att signera för något nytt”.

Med detta, en uppmaning till er alla som ansvarar för en rekrytering på ett eller annat sätt;

Se över er interna process. Kan denna effektiviseras utan att tappa i kvalitet? Sätt upp en tidsplan för hela rekryteringsprocessen, från start till mål. Alla de personer som skall involveras – säkerställ att dessa finns tillgängliga utan allt för mycket fördröjning i tid. Och glöm inte att kommunicera snabbt och tydligt till alla de kandidater som finns med i urvalet.

Det är nämligen här, i långsamheten, som vi hittar fallgrop nummer två i en rekryteringsprocess.

Tom Bergqvist

VD, Moveup Consulting AB

Fler inlägg