Kvalitets-, Miljö- och Säkerhetschef Tamro AB

Moveup har fått förtroendet att rekrytera Tamros nya Kvalitetschef.

I rollen som Kvalitetschef har du det övergripande ansvaret för att leda och utveckla kvalitets-, säkerhets- och miljöarbetet inom Tamro AB och se till att arbetet bedrivs för att uppfylla interna, myndigheters, certifieringsföretags, och uppdragsgivares krav och förväntningar.

Du kommer att leda hela Tamros kvalitetsorganisation som följer upp, bevakar och bidrar till att externa och interna krav inom kvalitet, miljö och säkerhet uppfylls. Din roll blir också att planera och budgetera verksamheten inom avdelningen. På Tamro blir du en del i att underlätta vardagen för myndigheter, läkemedelstillverkare, apotek, sjukhus, konsumenter och patienter. Du kommer att bidra till att skapa värde för ett helt ekosystem och får goda möjligheter till professionell och personlig utveckling. Företaget är mycket stabilt, med en historik på 100 år och man har ett uttalat mål att vara kvalitetsledande.

Vi äger inte några apotek – eller några läkemedel för den delen. Det vi däremot har är nära 100 års erfarenhet av att arbeta med allas bästa för ögonen. Av att se till att läkemedel, hälsoartiklar och sjukvårdsprodukter når fram dit och när de ska.

Vårt fokus ligger på att underlätta vardagen för myndigheter, läkemedelstillverkare, apotek, sjukhus, konsumenter och patienter. Vår roll som oberoende bidrar till att skapa en både säker och jämlik tillgång till läkemedel, över hela Sverige. Något som aldrig får sluta prioriteras av alla aktörer inom vårdsystemet. Med ett ofärgat perspektiv vill vi fortsätta skapa värde och se till att läkemedel når fram dit och när det ska.

www.tamro.se

Fler inlägg