Tender Manager

Till vår uppdragsgivare Berner Medical / Dolema söker vi nu en Tender Manager. Detta är en ny tjänst i bolaget och en strategiskt mycket viktig roll i bolagets fortsatta expansion. Dolema har under 2021 blivit utsett både till ett DI gasell-företag och ett Dun & Bradstreet Superföretag.

Som Tender Manager har du en projektledande roll i anbudsarbetet. Du kommer att ha ett nära samarbete med produktchefer, säljare och säljledning. Du kommer vara delaktig och ansvarig i samtliga moment i processen att vinna anbud.

Det omfattar bland annat att:

 • Analysera anbudsförfrågningar
 • Upprättande av långsiktig anbudsplan
 • Samla, analysera och strukturera alla krav från kund
 • Utveckla en tydlig strategi för varje anbud tillsammans med produktchefer och försäljningschef
 • Delta i priskalkylering för anbuden, samt bevaka och implementera prisökningsmöjligheter
 • Skriva, granska samt lämna in anbud
 • Bevaka anbudsgivningen
 • Analysera trender inom företagets aktiva anbudsområden
 • Söka efter och identifiera goda affärsmöjligheter via upphandlingar även inom produktområden där företaget inte är aktivt idag.
 • Följa upp och analysera konkurrenters anbud
 • Avtalsadministration, organisera avtalen, säkerställa kravuppfyllnad i organisationen

 

Tjänsten är i första hand placerad hos Berner Medical/Dolema i Stockholm, men det är också möjligt att utgå från kontoret i Malmö. Tjänsten omfattar i nuläget anbudsgivning i både Sverige och Norge.

Personlig profil

Vi söker en handlingskraftig lagspelare som är strukturerad, analytisk, tycker om att arbeta på detaljnivå och med en stark vilja att vinna affärer.

Utbildning på högskolenivå

God kunskap om och erfarenhet av anbudsgivning i offentliga upphandlingar, helst inom Medtech eller närliggande område.

Flytande i engelska och svenska, både i tal och skrift

Frågor om tjänsten besvaras av ansvarig konsult Anna Krüger på 070-725 73 96.

Maila gärna din ansökan så snart som möjligt till anna.kruger@moveup.se

Genom att skicka din ansökan ger du också ditt samtycke till att vi lagrar dina personuppgifter, inklusive CV & personligt brev samt att vi äger rättigheten att dela dessa uppgifter med tredje part (vår uppdragsgivare). Samtycket kan du återkalla när du vill.

Berner Medical ingår som en division i Bröderna Berner AB, som är ett dotterbolag till privatägda Berner OY i Helsingfors och har lång erfarenhet av leveranser till sjukhus och vårdinrättningar. I Sverige levererar Berner Medical till både regioner och privata vårdgivare.

Berner Medical förvärvade under vintern 2021 Dolema AB som också levererar produkter till både regioner och privata vårdgivare. Under 2022 kommer Dolema AB att fusioneras in i moderbolaget med personal och produkter.

Tillsammans representerar Berner Medical/Dolema ett flertal olika företag inom bland annat personskydd, respiratoriska, urologi- och stomiprodukter samt annat förbrukningsmaterial liksom desinfektionsprodukter tillverkade av moderbolaget Berner OY i Finland.