Manager Product Formulations & Masterdata

Vi söker en trygg ledare, som kan vara med och driva en förändringsresa och är duktig på att definiera, dokumentera och implementera förbättringsmöjligheter. I denna roll kommer du att leda en avdelning med 8-10 st. personer. Placering i Göteborg.

Det är en fördel om du har erfarenhet av uppgifter inom QA/RA, produktion och/eller produktutveckling.

Då man i gruppen hanterar stora mängder produktdata är det en fördel om du också är van att verka i en miljö där produktdata måste dokumenteras och uppdateras för rapportering till interna och externa mottagare.

Befattningens övergripande mål och syfte

I denna position säkerställer du implementation och kvalitetssäkring av nya samt förändrade produktrecept och produktmasterdata för organisationen och produktion i Göteborg, Kungälv & vår fabrik i Danmark. Regulatoriska- och produktsäkerhetskrav följs upp och underlag för notifiering och rapportering sammanställs och kvalitetssäkras

Befattningens huvudsakliga uppgifter/ansvarsområden

 • Planera, leda och utveckla verksamheten i avdelningen.
 • Säkerställa att personal är tränad och motiverad, att företagets policys, system och processer tillämpas. Säkerställa att verksamheten uppfyller alla interna och externt lagstadgade krav relaterade till arbetsmiljö, skydd, hälsa, säkerhet osv.
 • Säkerställa samordning av verksamheten med andra avdelningar och dedicera lämpliga personella resurser till genomförandet av tvärfunktionella aktiviteter.
 • Etablera och vidareutveckla sådana relationer till, för avdelningens verksamhet, relevanta aktörer och organisationer i Sverige, så att företagets intressen tillvaratas och att dess image ytterligare förstärks.
 • Upprätta och uppdatera produktionsrecept för flavor- och snusblandningar och slutprodukter för nya och befintliga produkter. Tillse att masterdatasystem (MDS och QEMS) är uppdaterade med korrekt specifikationsdata.
 • Leda och planera produktionsimplementering och kvalitetssäkring av nya recept och processer, och vid ändringar av befintliga recept och processer. Supportera Konsumentkontakt och vara rådgivande i utredningar om hur frågor från konsumenter skall besvaras.
 • Processägarskap enligt QEMS

 

Formella utbildningskrav

 • Högskoleutbildning inom Kemi, livsmedelsteknik eller likvärdigt
 • Chefsutbildning och ledarutbildning
 • Arbetsmiljö och arbetsrätt

 

Krav på kompetenser och förmågor

 • Erfarenhet av chefs- och ledarskapsfrågor.
 • Bred erfarenhet avseende produktutveckling, produktförändringar och tillverkning
 • Förmåga att väga in och förstå behov och krav på produktprestanda, produktionsduglighet och regulatoriska begränsningar samt kompetens att bedöma möjligheter att uppfylla desamma.
 • God förståelse för hur råvaror, tillsatser och processparametrar påverkar produktegenskaper.
 • Mycket hög förmåga att hålla god struktur och noggrannhet i dokumentation.
 • Kompetens avseende affärssystem (primärt Dynamics AX/D365FO), Office-paketet och övriga relevanta IT-system.
 • Hög kännedom om lagar och förordningar som reglerar produkter och produktinnehållet.
 • God förmåga att formulera och presentera budskap i tal och skrift

 

Mer information om Swedish Match och rollen lämnas av Daniel Kremer. Kontakta gärna Daniel via epost; daniel.kremer@moveup.se eller mobil: 0733 – 872724

Varmt välkommen med din ansökan snarast möjligt!

 

Genom att skicka din ansökan ger du också ditt samtycke till att vi lagrar dina personuppgifter, inklusive CV & personligt brev samt att vi äger rättigheten att dela dessa uppgifter med tredje part (vår uppdragsgivare). Samtycket kan du återkalla när du vill.

Swedish Match utvecklar, tillverkar och säljer kvalitetsprodukter under marknadsledande varumärken inom produktsegmenten Rökfria produkter, Cigarrer samt Tändprodukter. Med visionen om En värld utan cigaretter eftersträvar koncernen att bidra till förbättrad folkhälsa genom att med sina rökfria produkter erbjuda attraktiva alternativ till cigaretter.

Tillverkning sker i sju länder och bolaget har över 7000 anställda,  försäljningen är störst i USA och Skandinavien. Swedish Match aktie är noterad på Nasdaq Stockholm