Klinisk specialist

Eftersom Hemcheck arbetar med innovativa produkter för sjukvården är det viktigt att vi ständigt tar fram och utvecklar vår evidens på produkternas effektivitet samt utvecklar våra utbildnings- och implementeringsprogram. Vi ser nu fram emot att stärka företaget med någon som kan ta ansvar för våra vetenskapliga och kliniska aktiviteter, samt att stödja andra processer såsom försäljning och FoU. Positionen kommer att kräva vissa resor när så är lämpligt, men är baserad på vårt kontor i Stockholm. Anställningen kan skräddarsys efter en kandidats specifika kompetensprofil.

Som klinisk specialist på Hemcheck har du följande huvudsakliga ansvarsområden:

Leda våra kliniska och vetenskapliga aktiviteter, vilket bland annat innebär

 • Vidareutveckla och implementera utbildningsprotokoll för användare
 • Hålla användarutbildningar
 • Planera och genomföra kliniska studier och produkttester
 • Dokumentera resultat från kliniska studier och produkttester i form av vetenskapliga artiklar, posters, etc.
 • Utveckla kliniska perspektiv i form av white papers eller liknande
 • Övervaka utveckling inom relevant vetenskaplig litteratur och relaterad produktutveckling på marknaden
 • Presentera kliniska och vetenskapliga resultat vid konferenser

 

Stödja våra produktutvecklingsaktiviteter ur ett kliniskt perspektiv

Stödja vår försäljningsverksamhet ur ett kliniskt perspektiv, t.ex. delta på branschmässor, kundmöten etc.

Stödja våra regulatoriska aktiviteter, t.ex. PMS

Leda eller stödja andra aktiviteter som kräver ett kliniskt perspektiv

Kvalifikationer:

Du har tidigare erfarenhet av att arbeta i en klinisk miljö (t.ex. sjuksköterska, BMA, läkare). Tidigare erfarenhet av arbete med medicinteknik i klinisk miljö eller inom den medicintekniska industrin är ett tydligt plus. Du kan uttrycka dig flytande på både svenska och engelska, både muntligt och skriftligt. Du förväntas kunna självständigt planera och driva ditt dagliga arbete med hög arbetsmoral samtidigt som du är en lagspelare och ha en positiv inställning till arbete och kollegor. Du är en problemlösare med ett systematiskt tillvägagångssätt kombinerat med en analytisk förmåga och är öppen för nya utmaningar i en entreprenörsmiljö. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Dina yrkeskunskaper inkluderar helst:

 • En universitetsexamen på kandidat- eller masternivå inom ett kliniskt område. PhD är ett plus.
 • Minst fyra års yrkeserfarenhet i klinisk miljö som sjuksköterska, BMA eller läkare. Erfarenhet från akutsjukvård är ett plus.
 • Ett teknologiskt och vetenskapligt intresse
 • Erfarenhet från att arbeta med medicinteknik (t.ex. MTA) i en klinisk miljö och / eller erfarenhet från medicintekniska industrin eller ett annat relevant område
 • Erfarenhet av utbildning av klinisk personal
 • Erfarenhet av att planera och genomföra kliniska studier inklusive framtagning av studieprotokoll, etikansökningar, användarutbildning, datainsamling och analys
 • Tidigare publikationer av vetenskapliga artiklar är ett plus
 • Kunskap om kvalitetsledningssystem som rör medicintekniska produkter är ett plus

 

Vi erbjuder:

Hemcheck är ett innovativt växande företag som erbjuder dig att vara med på en spännande resa från utveckling till produktion till produktlansering och marknadsintroduktion av en unik patenterad lösning. Som teammedlem i ett mindre företag kommer du att vara involverad i många av våra viktigaste frågor där du kommer att ha en viktig roll för vårt företags framgång.

Ansök idag!

I denna rekrytering samarbetar vi med Moveup Consulting. Vid frågor gällande tjänsten kontakta rekryteringskonsult Madeleine Hedman på telefon 0730 262 263 eller via e-post madeleine.hedman@moveup.se

Din ansökan skickar du direkt till madeleine.hedman@moveup.se

Vi kommer att behandla ansökningarna löpande och ser fram emot din ansökan redan idag!

 

Genom att skicka din ansökan ger du också ditt samtycke till att vi lagrar dina personuppgifter, inklusive CV & personligt brev samt att vi äger rättigheten att dela dessa uppgifter med tredje part (vår uppdragsgivare). Samtycket kan du återkalla när du vill.

Hemcheck Sweden AB är ett svenskt Medtech-bolag som grundades 2010 och är listat på Nasdaq First North Growth Market. Hemchecks vision är hemolysfri blodprovstagning och bolaget producerar och kommersialiserar en tjänst för patientnära upptäckt av hemolys i blodprover.

Hemolys, trasiga röda blodkroppar, är den vanligaste orsaken till att blodprov inte kan analyseras korrekt. En stor del av alla medicinska beslut grundas på analys av blodprover. Uteblivna eller felaktiga provsvar kan leda till felaktiga eller försenade medicinska beslut. De bidrar också till ineffektiva arbetsprocesser och ökade kostnader.

De tjänster som Hemcheck erbjuder består av hemolyskontroll med hjälp av engångstester för blodprover i vakuumrör (v-Test) och engångstester för blodprov i blodgassprutor (s-Test), samt en gemensam avläsare. Tjänsten CE-märktes i sin helhet under slutet av 2018 och marknadslanseringen inleddes under 2019 på den svenska och europeiska marknaden.