CEO – Göteborg

Som VD kommer du att vara ansvarig att fortsätta driva bolagets spännande utvecklingsresa. Du kommer att leda ett mindre men mycket kompetent och engagerat team, samt ha en nära dialog med styrelse, ägare och aktiemarknad. Företagets huvudkontor är beläget i Göteborg och är noterat på Spotlight Stock Market.

PExAs affärsidé är att förse lungforskare med en ny, unik och icke-invasiv metod för enkel och tillförlitlig insamling av potentiella biomarkörer från de små luftvägarna genom att tillhandahålla

 • Insamlings- och mätinstrument med service- och supportavtal
 • Förbrukningsartiklar
 • Analystjänster

 

Ursprung

Den ursprungliga idén och forskningen bakom metoden kommer från professor Anna-Carin Olins forskargrupp på enheten för Arbets- och miljömedicin (AMM) vid Sahlgrenska akademin inom Göteborgs universitet och bygger på en helt ny metod för att samla in material från de små luftvägarna: partiklar i utandningsluft. En efterföljande analys av partiklarna gör det möjligt att på ett enkelt sätt identifiera kemiska förändringar i sammansättningen och identifiera potentiella biomarkörer för lungsjukdomar

Huvudsakliga ansvarsområden

 • Genomföra och kontinuerligt utveckla bolagets affärsplan samt fortsatt produktutveckling.
 • Etablera kontakt med forskargrupper inom lungforskningsområdet globalt
 • Leda, inspirera och utveckla företaget och dess personal.
 • Kommunikation med aktiemarknaden, investerare och kapitalpartners samt leda arbetet med framtida kapitalanskaffningar.
 • Ansvara för utveckling av samarbeten med forskargrupper, läkemedelsföretag och andra partners.


Vem vi söker

 • En kommersiellt framgångsrik affärsmässig ledare med erfarenhet att bygga företag och utveckla och leda organisationer och team.
 • Erfarenhet från Life Science industrin, gärna inom lungsjukdomar, både kommersiellt samt på forskningsnivå.
 • Vi ser gärna att du har en bioteknisk/medicinsk bakgrund och gärna med forskarexamen eller att du har lätt att ta till dig ny teknologi.
 • Gärna erfarenhet av styrelsearbete och börsnoterad miljö.
 • Erfarenhet och förmåga av kommunikation med aktiemarknad och kapitalanskaffning.
 • Behärskar engelska och svenska och är en mycket god kommunikatör både i tal och skrift.
 • Vi ser gärna att du är bosatt i närheten av företagets kontor (Göteborg).
 • Du kommer att rapportera till Styrelsens ordförande.

 

Denna rekrytering sköts av vår rekryteringspartner, Moveup Consulting AB. För att ansöka skickar du ditt CV och ett personligt brev till richard.etz@moveup.se

Om du har frågor angående företaget eller denna lediga tjänst, vänligen kontakta Richard Etz på +46 733 87 27 21.

Genom att skicka in din ansökan ger du också ditt samtycke till att lagra din personliga information, inklusive CV & följebrev, och att vi äger rätten att dela denna information med tredje part (vår kund). Du kan när som helst återkalla samtycket.

Particles in exhaled air – precision medicine

PExA förser lungforskare med en enkel och icke-invasiv metod (dvs. utan kroppsligt ingrepp) för insamling av mikroskopiska partiklar, potentiella biomarkörer för sjukdomar i de små luftvägarna. Genom metoden får forskarna på ett enkelt sätt tillgång till ett prov från det vätskeskikt som täcker de små luftvägarna. Syftet är att underlätta utvecklingen av tillförlitlig och mer individualiserad diagnos, övervakning och behandling av luftvägssjukdomar. www.pexa.se