Intervju med Anders Nordin – ny Styrelseordförande i Medfield Diagnostics AB

Den 10 november valdes Anders Nordin in som ny Styrelseordförande i Medfield Diagnostics AB. Anders Nordin är VD för Balt Nordics, ett nordiskt försäljningsbolag inom den franska koncernen Balt Extrusion, som säljer produkter inom neurointervention, där trombektomi är ett betydande område. Anders Nordin har tidigare arbetat på Perimed, samt haft flera internationella roller inom Astra Tech och Dentsply Implants.

Vi ställde några snabba frågor till Anders efter en månad i nya rollen:

Hur upplevde du rekryteringsprocessen? Vad var annorlunda i jämförelse med ”vanliga” rekryteringar?

Rekryteringsprocessen var överraskande på så sätt att vi två träffades i ett helt annat ärende, men att vi under samtalets gång kom fram till att jag i tidigare jobb gjort mycket av det Medfield kan ha nytta av i sitt nuvarande utvecklingssteg. Jag sökte inte rollen på vanlig väg och Medfield kände inte mig sedan tidigare, utan det blev snarare som att Moveup förmedlade en informell och förutsättningslös kontakt som sedan utvecklades till detta.

 

Vilka förväntningar har du på dig själv i din roll som Styrelseordförande?

Att ta tillvara de olika kompetenser som finns i vår styrelse till en helhet som är större än delarna. Jag förväntar mig också att vi i styrelsen håller fokus på Medfields långsiktiga färdriktning. Slutligen vill jag vara ett bra bollplank till VD, utan att detaljstyra.

 

Vad kommer att vara ditt viktigaste bidrag i Styrelsen tror du?

Vår styrelse består av personer med stor teknisk kunskap och erfarenhet av att kommersialisera ny teknik. Där har jag inte mycket att tillföra. Jag tror snarare att min kunskap om internationell försäljning och sjukvårdens inköpsprocesser kommer bli mitt viktigaste bidrag.

 

Slutligen, hur ser du att Medfield ska utvecklas de kommande 3 åren?

Vi som arbetar med Medfield har som första mål att få vår teknik CE-märkt och därmed godkänd att användas kliniskt. Med detta som bas skall vi därefter sälja vårt instrument Strokefinder MD100 till de enheter i vårdkedjan som är vår målgrupp. Lyckas vi med detta finns mycket goda utsikter för Medfield att växa, både i Sverige och utomlands.

 

Sedan 2005 har Medfield Diagnostics utvecklat mikrovågstekniken mot en första kommersiell produkt som skall detektera stroke och traumatisk blödning i hjärnan. Därmed erbjuds ett bärbart beslutsstöd för ambulanspersonalen som kommer kunna sätta in behandling direkt vid skadeplatsen. En skadad hjärna behöver komma under lämplig vård så snabbt som möjligt. Snabbare behandling leder till mindre hjärnskada och en snabbare återhämtning för patienten. Några minuters försening kan göra skillnaden mellan ett livslångt handikapp och ett självständigt liv. Att kunna screena patienter med misstänkt hjärnskada, såsom stroke eller trauma, och differentiera patienter med svårast skador som kräver akut specialistvård, skulle minska både dödlighet och samhällskostnader.

Fler inlägg