Konsulter

Varför anlita en Executive Search-konsult? Konkurrensen om talangerna är stenhård och företag måste lägga ner allt mer energi på att hitta rätt kompetens. Headhunting krävs när du ska lyckas med att identifiera och attrahera affärskritiska roller.

MoveUp-102-KLAR - kopia

Ägare / CEO
Senior Executive Search Consultant

Tom Bergqvist

Tom har tidigare etablerat och byggt upp Göteborgverksamheten i ett searchföretag inom IT-branschen, Hundra Procent Säljrekrytering/Time People innan han tillsammans med Richard startade Moveup 2001. Har tidigare arbetat som KAM, affärsutvecklare och säljledare inom IT-branschen. Startade sin yrkeskarriär som säljare på ISL, Institutet för Säljträning och Ledarutveckling. Utbildad vid Handelshögskolan i Göteborg, Internationella Ekonomlinjen samt i Pedagogik vid Göteborgs Universitet. Har även genomgått en ettårig styrelseutbildning vid EFL/Lunds Universitet.

tom.bergqvist@moveup.se
Telefon: +46 (0) 733 87 27 22

MoveUp-118-KLAR - kopia

Ägare / Senior Executive Search Consultant


Richard Etz

Richard började sin karriär inom search på Hundra Procent Säljrekrytering som senare blev Timepeople. Startade därefter Moveup tillsammans med Tom 2001. Har tidigare etablerat säljkontor och byggt upp såväl partnerförsäljning som ansvarat för försäljning till stora kunder inom IT-sektorn. Har också jobbat flera år inom läkemedelsindustrin som produktspecialist samt projektledare för Bayer Läkemedel AB. Richard är diplomerad marknadsekonom och av Läkemedelsindustriföreningen (LIF) auktoriserad läkemedelskonsulent.

richard.etz@moveup.se
Telefon: +46 (0)733-87 27 21

katarina-wanderyds-300

Executive Search Consultant


Katarina Wanderydz

Katarina har tidigare arbetat med rekrytering, bemanning och research för Adecco. Började som researcher hos Moveup 2011 och är idag konsult med ansvar främst för kunder inom IT och Engineering & Technology. Katarinas breda erfarenhet gör att hon även driver searchuppdrag för flera av våra kunder inom Life Science. Utbildad i Pedagogik vid Göteborgs Universitet samt innehar en examen från Arbetsvetarprogrammet med arbetsvetenskap som huvudämne.

katarina.wanderydz@moveup.se
Telefon: +46 (0)738-55 44 51

MoveUp-109-KLAR - kopia

Executive Search Consultant

Linda Andersson


Linda är ytterst ansvarig för research och kandidatrelationer på Moveup, men driver också självständigt rekryteringar för vissa av våra kunder såväl inom Life Science som IT, Engineering & Technology. Tidigare arbetade Linda med rådgivning/försäljning och internutbildning på en bank. Linda innehar en examen inom Organisations- och Personalutveckling med psykologi som inriktning.

linda.andersson@moveup.se
Telefon: +46 (0)766-24 20 00

MoveUp-132-KLAR - kopia

Senior Executive Search Consultant

Daniel Kremer

Daniel har lång erfarenhet av rekrytering från bolag som Penna Consulting och Fairchild International. På Fairchild hade Daniel också under nästan ett års tid en roll som VD för det tyska dotterbolaget. Innan Daniel etablerade Moveups kontor i Stockholm (2005) kom han från en tjänst som karriärcoach för forskare vid Karolinska Institutet. Daniel innehar en magisterexamen med inriktning på marknadsföring från Internationella Handelshögskolan i Jönköping.

daniel.kremer@moveup.se
Telefon: +46 (0)733-87 27 24

Senior Executive Search Consultant

Anna Krüger

Anna har arbetat med rekrytering sedan år 2000. Innan Anna kom till Moveup (2007) hade hon en tjänst som rekryteringsansvarig för den svenska verksamheten i ett globalt konsultföretag. Anna har också haft en roll som strategisk rådgivare inom employer branding. Anna har en bred erfarenhet med kompetens att rekrytera flera olika befattningar till våra uppdragsgivare främst inom Life Science. I botten har Anna en magisterexamen i juridik och hon har studerat vid Uppsala Universitet samt vid Universitet i England och Nederländerna.

anna.kruger@moveup.se
Telefon: +46 (0)707-25 73 96


Executive Search Consultant

Lovisa Ermell

Lovisa kom till Moveup med mångårig erfarenhet från eWork Scandinavia som är en konsultleverantör med huvudsaklig inriktning på IT. Här hade Lovisa såväl kund- som kandidatansvar. Konsulterna var framförallt specialister inom IT-sektorn. På Moveup har Lovisa jobbat med flera kunder och uppdrag på olika nivåer inom IT och hon sitter idag inhyrd som rekryteringsspecialist hos ett större börsnoterat bolag. Tidigare har Lovisa även arbetat på Watson Wyatt (nuvarande Towers Watson) som är ett globalt konsultbolag inom HR.

lovisa.ermell@moveup.se
Telefon: +46 (0)701-48 54 98

Executive Search Consultant

Madeleine Krig

Madeleine är vid Uppsala Universitet utbildad apotekare och har sedan dess haft ett flertal olika tjänster inom Life Science. På Amgen hade Madeleine först en tjänst inom Sälj & Marknad och senare inom Medical Affairs. Under flera år arbetade Madeleine sedan på Uppsala Monitoring Centre som administrerar WHO:s globala databas för läkemedelsbiverkningar. Efter många resor till kunder i framför allt Kina och USA – de globala läkemedelsföretagen, CRO:s samt CFDA och FDA – bestämde sig Madeleine för att arbeta mer lokalt och började på Thermo Fisher Scientific i Uppsala som projektledare för att implementera FDA:s nya krav för UDI (Unique Device Identification) på medicintekniska produkter. Närmast innan Madeleine kom till oss på Moveup hade hon där en roll som gruppchef.

madeleine.krig@moveup.se
Mobil: +46 (0)730-26 22 63

32223 Poolia Karin Tomin 2018-01-19-14-Redigera

Executive Search Consultant

Karin Tomin

Karin har en magisterexamen i Medicinsk Biologi från Linköpings Universitet samt en doktorsexamen i medicinsk vetenskap från Sahlgrenska Akademin. Karin har vidare flera års erfarenhet av försäljning av laboratorie- och diagnostikprodukter från globala företag. På VWR ansvarade Karin för försäljningen av laboratorieutrustning till universitet och myndighetskunder i Göteborgsregionen. Karin var därefter på Roche Diagnostics där hon hade ansvar för försäljning samt applikationssupport för Roche produkter inom vävnadsdiagnostik till kunder i södra Sverige. Närmast innan Karin kom till oss på Moveup var hon rekryteringskonsult inom Life Science på Poolia.

karin.tomin@moveup.se
Mobil: +46(0)733–44 09 00

moveup-bw@2x

Göteborg: Ullevigatan 19, Tel: 031 - 775 55 90
Stockholm: Saltmätargatan 8, Tel: 08 - 661 73 90
Cookies
Integritetspolicy

bcf-vanforetag-logo-trans